Cenníky VSE za dodávku elektriny

Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.1.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.1.2018)Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2018 (platný od 1.1.2018) Cenník elektriny E pre domácnosti (platný od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017) Ceny produktu Úspora (platné od 1.1.2018)

Cenníky VSE za dodávku plynu

Cenník zemného plynu A3 (platný od 1.12.2017) Cenník zemného plynu B (platný od 1.12.2017) Cenník zemného plynu G (platný od 1.12.2017) Cenník zemného plynu E (platný od 1.12.2017) Rozhodnutie ÚRSO o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov (účinné od 31.10.2017)

Ďalšie cenníky

Archív

Rok 2016