Cenníky VSE za dodávku elektriny

 
na rok 2019:

Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2019 (platný od 1.1.2019) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2019 (platný od 1.1.2019) Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2019 (platný od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zmene tarify za prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0251/2019/E (platné od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017) Cenník elektriny E pre domácnosti pre celé územie SR na rok 2019 (platný od 2.1.2019)

Cenníky VSE za dodávku plynu

 
na rok 2019:

Cenník zemného plynu B (platný od 1.12.2018) Cenník zemného plynu A (platný od 1.2.2019) Cenník zemného plynu E (platný od 2.1.2019) Rozhodnutie ÚRSO o návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienkach ich uplatnenia (účinné od 1.12.2018)

Ďalšie cenníky

Archív

Rok 2018

Cenník produktu ÚSPORA (platný od 1.1.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.9.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.9.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.7.2018 do 31.8.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.7.2018 do 31.8.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.1.2018 do 30.6.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.1.2018 do 30.6.2018) Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2018 (platný od 1.1.2018) Cenník elektriny E pre domácnosti (platný od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zmene tarify za prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0194/2018/E (platné od 1.9.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017)

Cenník balíkov programu innogy SuperDomov (platný od 1.10.2018)Cenník služieb VSE pre odberateľov elektriny (platný od 1.12.2017)Cenník služieb VSE pre odberateľov plynu (platný od 1.12.2017)Cenník zemného plynu A3 (platný od 1.12.2017) Cenník zemného plynu B (platný od 1.12.2017) Cenník zemného plynu G (platný od 1.12.2017) Rozhodnutie ÚRSO o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov (účinné od 31.10.2017) Cenník zemného plynu E

Rok 2016