Cenníky VSE za dodávku elektriny

 
na rok 2019:

Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2019 (platný od 1.1.2019) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2019 (platný od 1.1.2019) Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2019 (platný od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zmene tarify za prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0251/2019/E (platné od 1.1.2019) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017) Cenník elektriny E pre domácnosti na rok 2019 (platný od 2.1.2019)

Cenníky VSE za dodávku plynu

 
na rok 2019:

Cenník zemného plynu B (platný od 1.12.2018) Cenník zemného plynu A (platný od 1.2.2019) Cenník zemného plynu E (platný od 2.1.2019) Rozhodnutie ÚRSO o návrhu ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienkach ich uplatnenia (účinné od 1.12.2018)

Ďalšie cenníky

Archív

Rok 2018

Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.9.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.9.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.7.2018 do 31.8.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.7.2018 do 31.8.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.1.2018 do 30.6.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.1.2018 do 30.6.2018) Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2018 (platný od 1.1.2018) Cenník elektriny E pre domácnosti (platný od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zmene tarify za prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0194/2018/E (platné od 1.9.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017)

Cenník zemného plynu A3 (platný od 1.12.2017) Cenník zemného plynu B (platný od 1.12.2017) Cenník zemného plynu G (platný od 1.12.2017) Rozhodnutie ÚRSO o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov (účinné od 31.10.2017) Cenník zemného plynu E

Rok 2016