Cenníky pre rok 2017

Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2017 (platný od 28. 2. 2017 so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2017)Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2017 (platný od 28. 2. 2017 so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2017) Cenník elektriny E pre domácnosti (platný od 1. 11. 2017) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 28.2.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017) Ceny produktu Úspora (platné od 28. 2. 2017 so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2017)

Ďalšie cenníky

Archív