Sálavé vykurovanie

Toto vykurovanie je založené na tepelných vlnách a je podobné ako pri využívaní tradičných kamenných, hlinených či kachľových pecí. Nový je však spôsob, akým dokážeme vďaka elektrine tepelné vlny vyrobiť. Sálavé teplo sa šíri prostredníctvom infračerveného žiarenia, ktoré preniká vzduchom takmer bez straty a ohrieva pevné predmety. Sálavé vykurovanie umožňuje dosiahnuť výrazné úspory nákladov na spotrebu energií, oproti niektorým ďalším systémom dokáže náklady znížiť až o 60 %. Môžeme tiež vďaka nemu znížiť celkové tepelné straty budovy, keďže tepelnú pohodu pri využití sálavého vykurovania pociťujeme pri nižších teplotách.

 
Podstata sálavého toku

Pri sálavom vykurovaní interiérov sa využíva sálavý tok vykurovacej plochy (telesa), ktorým sa priamo,   t. j. nie prostredníctvom interiérového vzduchu, zahrievajú okolité stavebné konštrukcie interiérov, vrátane ľudí. Najväčšia výhoda spočíva v prenikaní tepelných vĺn do hĺbky ľudského organizmu a do iných pevných telies. Preto aj povrchové teploty vnútorných stien stavebných konštrukcií vytvárajúcich interiér sú pri sálavom vykurovaní vyššie ako teplota vzduchu v takomto priestore.

Tepelné lúče, ktoré vyžaruje povrch zahriatych tuhých telies (sálavých vykurovacích plôch), sú vlastne elektromagnetické vlny s dĺžkou vlny 0,78 až 400 µm, t. j. v rozsahu infračervenej časti spektra elektromagnetických vĺn. Šíria sa rýchlosťou 300 000 km za sekundu. Maximálna povrchová teplota elektrických sálavých panelov je približne 70 °C.

 
Druhy sálavého vykurovania

V súčasnosti môžeme sálavé vykurovanie rozdeliť na:

 1. veľkoplošné vykurovanie (ako súčasť stropov a stien),
 2. celkové vykurovanie zavesenými sálavými panelmi,
 3. individuálne vykurovanie blízkymi doskami (sálavé panely),
 4. vykurovanie infračervenými žiaričmi.
 

Sálavá vykurovacia plocha teda môže byť umiestnená v stavebnej konštrukcii ako jej neoddeliteľná súčasť (veľkoplošné vykurovacie sústavy), alebo je vytvorená ako samostatná vykurovacia plocha voľne umiestnená v priestore (sálavé panely, vykurovacie dosky, infražiariče).

 
Možnosti využitia

Sálavé kúrenie nájde uplatnenie najmä v rozľahlých, zle izolovaných alebo nepravidelne využívaných objektoch. Vo vykurovaných priestoroch ohrieva primárne ľudí a objekty bez priameho ohrevu vzduchu.   Sálavé teplo má zásadný vplyv na tepelnú pohodu, čo znamená, že pri vyššej sálavej teplote plôch sa cítime príjemnejšie i v priestoroch s nižšou teplotou vzduchu.   Pri použití tohto spôsobu vykurovania je rozdiel medzi teplotou vzduchu pri podlahe a strope 2 až 3 °C, čo prispieva k ďalšiemu zvýšeniu efektivity a ekonomike vykurovania. Regulácia sálavého vykurovania je jednoduchá a závisí len od požiadaviek pre daný priestor (zapnuté/vypnuté, pohybový senzor, časovač, termostat a pod.). Systémy tohto vykurovania pracujú na plný výkon krátko po zapnutí.

 
Výhody
 • Priame teplo ohrieva len osoby a predmety, nie vzduch (vzduch sa čiastočne ohrieva následne od predmetov). Tým je dosiahnutá maximálna efektivita bez strát spôsobených ohrevom vzduchu a jeho následným únikom.
 • Teplo zo sálavého vykurovania je v krátkom čase dostupné tam, kde ho potrebujete.
 • Ľahká regulácia – žiarič môžete ovládať manuálne vypínačom, pohybovým senzorom, termostatom alebo časovačom.
 • Sálavé vykurovanie má priaznivý vplyv na človeka, dochádza pri ňom k stimulácii organizmu infračervenými lúčmi.
 • Čistá a bezhlučná prevádzka – vykurovanie nevíri prach, nevysušuje vzduch.
 • Nižšie prevádzkové náklady. Pri správnom návrhu a využití predností vykurovania elektrickými sálavými panelmi dochádza k zníženiu nákladov za vykurovanie rádovo o desiatky percent v porovnaní s menej efektívnymi druhmi vykurovania.
 • Bezúdržbová prevádzka a vysoká životnosť.
 • Možnosť jednoduchej demontáže alebo presunu na iné miesto.
 
Nevýhody
 • Vyššie investičné náklady.

 

Informácie o sálavých paneloch vám prinášame v spolupráci so spoločnosťou MAHAVISNU ENERGY s.r.o.

Späť