Vykurovanie

 
Najväčšiu časť energií spotrebovaných v domácnostiach tvorí energia potrebná na vykurovanie.

V tejto oblasti môžeme nájsť najširšie možnosti úspor.

 
Základné úsporné opatrenia:
  • vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania,
  • znižovanie tepelných strát (napríklad zateplením),
  • zabezpečenie správnej regulácie vykurovania.
 

Do voľby spôsobu vykurovania vstupuje mnoho faktorov ako cena, dostupnosť paliva, výška investície, užívateľský komfort zariadenia, potreba skladovania paliva a ekologickosť prevádzky. Pri rozhodnutí ako a čím kúriť, by mal užívateľ nájsť prienik vo všetkých týchto bodoch.

 
Aký zdroj tepla si zvoliť?

Z hľadiska prevádzkových nákladov je najvhodnejšia alternatíva s najnižšou cenou za jednotku tepla. Tieto alternatívy sa spravidla vyznačujú nízkym užívateľským komfortom alebo vyššími investičnými nákladmi.

 

 

 Podiel na celkovej spotrebe elektriny v domácnosti
 

Ďalšie odkazy:

obrázok Zdroje tepla

Zdroje
tepla

obrázok tepelné čerpadlo

Tepelné
čerpadlo

obrázok Sálavé vykurovanie

Sálavé
vykurovanie

Späť