Vetranie

Odporúčania pre efektívne vetranie

Vetraním si zabezpečujeme čerstvý vzduch v miestnostiach. V každej obývanej miestnosti by sme za jednu hodinu mali vymeniť asi polovicu objemu vzduchu. V zimných mesiacoch nám pri vetraní môže uniknúť veľa tepla z miestnosti. Naopak, v letných mesiacoch nám môže horúci vzduch prúdiaci zvonku nechcene vyhriať priestory. Efektívne predísť týmto javom môžeme prirodzeným alebo núteným vetraním.

Prirodzené vetranie
 

Prirodzené vetranie, teda otváranie okien, nám síce zabezpečí čerstvý vzduch v miestnosti, ale zároveň nám týmto spôsobom v zime unikne z miestnosti veľa tepla. V každom období sa preto odporúča krátke, ale intenzívne vetranie. Otvorenie okna dokorán na jednu – dve minúty je omnoho účinnejšie než dlhodobé vetranie pootvoreným oknom. V zime sa tak ochladí iba vzduch v miestnosti, ale vnútorné steny a predmety ostávajú vyhriate (nestihnú sa ochladiť). Naopak dlhodobé vetranie, napríklad odklopeným oknom, je veľmi neefektívne. V zime tak dochádza k neželanému ochladeniu podlahy.

Nutné vetranie
 

Nútené vetranie je zabezpečené privádzaním čerstvého vzduchu pomocou ventilačnej techniky. Veľmi efektívnym riešením pri nútenom vetraní je inštalácia rekuperácie. Rekuperáciou je možné upraviť vlastnosti privádzaného vzduchu ako napríklad teplotu a vlhkosť. Rekuperačná jednotka je vetracie zariadenie, ktoré využíva teplo z odpadového vzduchu na ohriatie čerstvého vzduchu, a to s účinnosťou približne 70 % citeľného tepla. Rekuperačný systém býva kombinovaný s vykurovacím systémom, ktorý dopĺňa časť tepelných strát budov a v prípade potreby dodatočne ohrieva vzduch. Pri riadenom vetraní využívajúcom rekuperáciu možno ušetriť 20 až 25 % celkových nákladov na vykurovanie. Rekuperačné jednotky sa často využívajú v pasívnych domoch, kde je potrebné zabezpečiť umelé vetranie. Obvodové plášte pasívnych domov majú kvôli vysokému tepelnoizolačnému koeficientu minimálnu vzduchovú priepustnosť a vetranie oknami je v zimnom období neekonomické. Riadené vetranie zabezpečuje v dome pravidelnú výmenu vzduchu, stabilnú vlhkosť a vďaka účinným filtrom aj vyššiu čistotu vzduchu, čo ocenia ľudia náchylní na prachové alergie.

Klimatizácia

 

Klimatizácia je zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je ochladzovanie vzduchu. Klimatizácia však môže slúžiť aj na ohrev vzduchu, úpravu vlhkosti či filtráciu vzduchu, alebo aj na zabezpečenie prúdenia vzduchu. Klimatizačné zariadenie pozostáva z dvoch častí, ktoré pracujú na podobnom princípe ako chladnička:

  1. kondenzačná jednotka odvádza teplý vzduch z klimatizovaného priestoru von prostredníctvom hadice alebo otvoru v stene či okne;
  2. výparník sa obvykle nachádza v interiéri a je určený na chladenie.
 
Podľa spôsobu použitia rozlišujeme dva druhy klimatizácií:

Individuálne klimatizačné zariadenie je určené pre klimatizáciu konkrétnej miestnosti. Pomocou týchto zariadení si vieme nastaviť rôznu teplotu pre rôzne miestnosti. Výhodou je aj rýchla montáž a nízke investičné náklady. Na druhej strane je potrebné počítať s mierne vyššou hlučnosťou.

  • Klimatizácie vo forme SPLIT jednotky majú kondenzátor umiestnený v exteriéri, väčšinou na vonkajšej stene domu alebo na streche. Výparník je zasa umiestnený priamo v interiéri. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú spojené rúrkami, v ktorých prúdi chladivo.
  • Kompaktné klimatizácie nemajú dve oddelené časti, ale kondenzátor s výparníkom tvoria jeden celok. Takéto klimatizácie sú väčšinou vbudované do steny alebo priamo do okna domu.
 

Centrálne klimatizačné zariadenia sa používajú najmä vo väčších budovách, pretože ochladený vzduch sa z centrálnej jednotky potrubím rozvádza do viacerých priestorov.

Praktické tipy
  • Teplotu klimatizovaných miestností nastavte na 24 °C – 28 °C, najviac však o 6 °C nižšie ako je vonkajšia teplota (to platí aj pre automobily).
  • Filter pravidelne kontrolujte a podľa potreby prečistite alebo vymeňte – znečistený vzduchový filter zvyšuje spotrebu elektriny.
  • V klimatizovaných miestnostiach neotvárajte okná – vetranie znižuje účinok klimatizácie a zvyšuje energetickú spotrebu.
  • Otvory klimatizačného zariadenia, ktorými cirkuluje vzduch, neprikrývajte; prikrytie spôsobuje pokles účinnosti klimatizačného zariadenia.
  • Pred rozhodnutím o kúpe klimatizačného zariadenia pouvažujte aj o možnosti tepelnej izolácie stavby; v tepelne izolovaných stavbách postačuje klimatizačné zariadenie s nižším výkonom.
  • Vnútorné časti klimatizácie umiestnite mimo zdrojov tepla a vonkajšie časti mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

Späť