Príprava teplej vody

Ak uprednostníte sprchovanie pred kúpaním, môžete jednorazovo ušetriť až 100 litrov vody. Ak sa v súčasnosti kúpete 3-krát týždenne, zámenou kúpeľa za sprchovanie môžete ročne ušetriť až 83 EUR.

Až štvrtinu celkových nákladov na energie v domácnosti tvoria náklady na prípravu teplej vody! V súčasnosti sa tento podiel ešte zvyšuje z dôvodu znižovania spotreby energií na vykurovanie. Úlohou zariadení na prípravu teplej vody je zabezpečiť pre obyvateľov domu potrebné množstvo vody, pokiaľ možno bez čakania. Tieto zariadenia musia spĺňať aj ďalšie kritériá, ako sú regulovateľnosť teploty výstupnej vody, bezpečnosť prevádzky a hygienická kvalita vody.

 

 Podiel teplej vody na celkovej spotrebe energie v domácnosti.

 

 
Tipy ako znížiť spotrebu
 
 • Inštalujte si dokonale tesné vodovodné batérie, najlepšie pákové. Umožňujú operatívne vypínanie a zapínanie vody aj na krátku dobu. Zabránite tým neželanému úniku vody. Moderné vodovodné batérie umožňujú nastavenie prúdu odtekania vody a nastavenie teploty pomocou termostatu.
 • Uprednostnite sprchovanie pred kúpaním.
 • Používajte umývačku riadu.
 • Nastavte zásobník teplej vody tak, aby zohrieval teplú vodu na 55 °C. Zohrievanie vody v bojleri na 90 °C je neefektívne a zbytočné.
 • Nechajte svoj zásobník teplej vody pravidelne prečistiť, alebo vymeňte výhrevnú špirálu, ak je silne znečistená vodným kameňom. Vodný kameň v zásobníku výrazne zvyšuje spotrebu energie.
 • Na efektívne využitie teplej vody je dôležité, aby ste mali doma čo najkratšie rozvody teplej vody. Ohrievače vody, ako napríklad bojlery, inštalujte čo najbližšie k miestam spotreby alebo priamo do kúpeľne.
 • Rozvody teplej vody by mali byť izolované, aby sa teplo v rozvodoch nestrácalo.
 

 Rozdelenie spotreby vody v domácnosti

 obrázok legenda 1 Splachovanie WC (23 %)
 obrázok legenda 2 Práčka (11 %)
 obrázok legenda 3 Bežná telesná hygiena (8 %)
 obrázok legenda 4 Sprchovanie a kúpanie (45 %)
 obrázok legenda 5 Varenie a pitie (3 %)
 obrázok legenda 6 Umývanie riadu (5 %)
 obrázok legenda 7 Upratovanie bytu (5 %)
Zariadenia na prípravu teplej vody
 

V domácnosti je potrebné počítať s priemernou dennou spotrebou teplej vody 50 až 85 litrov na jednu osobu.

Prietokový ohrev vody je vhodný pre domácnosti s menším počtom odberných miest vody. Vhodný je aj tam, kde je umývadlo vzdialenejšie od zásobníka teplej vody. Voda sa ohrieva veľkým tepelným výkonom počas prietoku – vypúšťania vody z batérie. Výhodou je najmä to, že tu nevznikajú tepelné straty zo skladovania teplej vody. Vo všeobecnosti sa prietokový ohrev považuje aj za hygienickejší, pretože pripravená teplá voda sa okamžite spotrebuje – neskladuje sa v zásobníku, kde sa môže dariť baktériám. Nevýhodou je nižší užívateľský komfort, pretože množstvo a teplota vody sú priamo úmerné prietoku vody a výkonu ohrievača. Prietokový ohrev je možné riešiť ako súčasť kotla alebo ako samostatné zariadenie. Pri väčšom odbere je potrebný ohrievač s vyšším výkonom (vyšším výkonom kotla) a väčšou amperickou hodnotou ističa.

Zásobníkový ohrev vody (bojler) má výhodu stabilnej teploty vody a dokáže jednorazovo pokryť aj väčšiu spotrebu teplej vody. Dôležitým parametrom zásobníka je prestup tepla zo zásobníka v pohotovostnom režime (kWh/24h). Je to množstvo energie, ktoré sa stráca za 24 hodín vplyvom tepelných strát, ak je celý objem zásobníka ohriaty na požadovanú teplotu a voda sa z neho počas tohto obdobia neodoberá. Čím je táto hodnota nižšia, tým je zásobník kvalitnejší. Zásobníkové ohrievače môžu byť priamo ohrevné alebo nepriamo ohrevné. V prvom prípade je výhrevné teleso (elektrická špirála alebo plynový horák) umiestnené v zásobníku a je nezávislé od vykurovania. Nepriamo ohrevné zásobníky sú napojené na vykurovaciu sústavu. Tento spôsob je výhodný počas vykurovacej sezóny. V letných obdobiach je však neefektívny, pretože kotol určený na vykurovanie sa vplyvom nízkeho podielu výkonu na prípravu teplej vody často vypína a zapína, čím sa rýchlejšie opotrebuje. Tretím riešením sú tzv. bivalentné zásobníky, ktoré sú vybavené priamo ohrevným telesom, aj prípojkou na vykurovací kotol. Tieto zásobníky sa v súčasnosti často kombinujú s alternatívnymi zdrojmi energie (solárna energia, tepelné čerpadlá).

Centrálna príprava teplej vody sa využíva najmä tam, kde je aj vykurovanie riešené formou centrálnej dodávky tepla, napríklad z miestnej teplárne. Teplá voda sa pripravuje v sústave centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v prietokových alebo zásobníkových ohrievačoch, alebo v ich kombinácii. Súčasťou zariadenia môžu byť aj zásobníkové nádrže (bez ohrevnej vložky) na dočasnú akumuláciu ohriatej vody. Dodávka teplej vody zo SCZT sa využíva hlavne pre väčší počet odberateľov. Musí mať cirkulačné potrubie, v ktorom neustále cirkuluje teplá voda. Straty spôsobené cirkuláciou teplej vody sú tým vyššie, čím je nižšia spotreba teplej vody. Je to jedna z hlavných nevýhod takéhoto spôsobu prípravy a dodávky teplej vody.

 
Cirkulačné straty tepla môžeme znížiť týmito opatreniami:
 
 • znížením teploty dodávanej teplej vody;
 • odstavením dodávky teplej vody v nočných hodinách;
 • zaizolovaním rozvodov teplej vody v objektoch spotreby;
 • zmenou dodávky teplej vody z centrálnej na objektovú alebo individuálnu;
 • hydraulickým vyregulovaním sústavy teplej úžitkovej vody, v takomto prípade majú všetci obyvatelia objektu rovnakú teplotu teplej vody.

Ďalšie odkazy:

obrázok Bojler

Ohrievače
vody

obrázok Sprcha

Šetriaca
sprcha

Späť