Šetrite na elektrických spotrebičoch

Vedeli ste, že nové chladničky majú až o 45 % nižšiu spotrebu ako chladničky vyrobené pred desiatimi rokmi? Stará chladnička s námrazou dokonca spotrebuje o 200 % elektriny viac v porovnaní s novou chladničkou bez námrazy. Podobne je to aj s ďalšími spotrebičmi. Nadmerne vysokú spotrebu elektrospotrebičov však nezapríčiňuje iba ich vek či zastaraná technológia, ale častokrát aj ich nesprávne používanie.

Prinášame vám komplexné informácie o tom, ako znížiť náklady na energie potrebné na prevádzku elektrospotrebičov, a to pri ich nákupe i používaní.

Využívanie spotrebičov

Ponúkame vám množstvo rád a tipov, ako môžete efektívnym využívaním spotrebičov znížiť ich spotrebu. Najväčší podiel na spotrebe elektriny v bežnej domácnosti majú chladnička s mrazničkou a osvetlenie. V tejto oblasti preto môžete nájsť široké možnosti úspor.

Umývanie riadu
 
Umývačka riadu umyje špinavý kuchynský riad lacnejšie. Napríklad, ak používate umývačku 4-krát do týždňa, ušetríte približne 50,06 EUR* za rok oproti ručnému umývaniu.
 

Pri používaní umývačky riadu spotrebujete omnoho menej litrov vody, než na rovnaké množstvo riadu pri ručnom umývaní. Umývačka riadu navyše nepoužíva centrálne dodávanú teplú vodu, ale ohrieva lacnejšiu studenú vodu.

 

Tipy na úspory:

 • Pokiaľ je vaša domácnosť viacčlenná, zvoľte radšej umývačku s väčším objemom vnútorného priestoru (60 cm šírku namiesto 40 cm šírky umývačky). Spotreba elektriny a vody pri väčšej umývačke je síce vyššia, avšak vyhnete sa jej častému používaniu, čím celkovo ušetríte viac.
 • V umývačke riadu používajte čo najviac šetrné programy bez predumytia. Umývačku zapínajte až vtedy, keď je úplne plná.
 • Pri nákupe umývačky riadu vám pomôžu informácie na energetickom štítku.

Pri nákupe umývačky riadu vám poradíme prostredníctvom nášho Nákupného poradcu.

* Vypočítaná úspora je orientačná a zohľadňuje cenu vodného a stočného za studenú pitnú vodu, cenu ohrevu teplej úžitkovej vody a cenu elektriny pri sadzbe ŠTANDARD MAXI (DD2). Pri umývačke riadu je na 1 umývací cyklus kalkulovaná spotreba studenej vody 15 litrov pri spotrebe 1,1 kWh elektriny. Pri ručnom umývaní rovnakého množstva riadu je počítané so spotrebou 15 litrov studenej vody a 45 litrov teplej úžitkovej vody. Výpočet nezohľadňuje spotrebu čistiacich prostriedkov.

Pranie
 
Obmedzením teploty z 90 °C na 60 °C ušetríte až 25 % energie. Práčka vyperie špinavú bielizeň účinne aj pri teplote 60 °C.
 

Moderné automatické práčky majú až o polovicu nižšiu spotrebu ako staršie typy. Energeticky najúspornejšie modely sú vybavené elektronickým systémom, ktorý riadi priebeh celého pracieho cyklu – pranie, plákanie i odstreďovanie. Zabezpečuje tiež optimálnu spotrebu elektriny, vody i pracích prostriedkov. Spotreba elektriny dosahuje u najúspornejších typov hodnotu okolo 1 kWh na 5 kg bielizne pri spotrebe vody okolo 45 litrov. Automatické práčky strednej triedy spotrebujú 1,1 – 1,3 kWh elektriny a 60 – 75 litrov vody na 5 kg bielizne.

 

Tipy na úspory:

 • Program predpierania použite len na skutočne silne znečistenú bielizeň.
 • Dostatočne využívajte objem práčky – perte v nej až vtedy, ak máte väčšie množstvo bielizne, ktoré zaplní práčku.
 • Ak má práčka program voľby polovičného množstva bielizne, využívajte ho. Ušetríte tým vodu aj elektrinu.
 • Pracie prostriedky dávkujte podľa stupňa znečistenia bielizne. Ak má voda vyšší stupeň tvrdosti, pridávajte do nej pravidelne prostriedok na odstránenie vodného kameňa. Predĺžite tým životnosť práčky.
 • Zvlášť perte špinavú bielizeň, ktorú výrobca odporúča prať pri maximálnej teplote 40 °C. Pranie pri 40 °C šetrí energiu a skráti čas, ktorý práčka potrebuje na ohrev vody.
 • Pri nákupe práčky vám pomôžu informácie na energetickom štítku.

Pri nákupe práčky vám poradíme prostredníctvom nášho Nákupného poradcu.

 
  Podiel prania na celkovej spotrebe elektriny v domácnosti

 

Chladnička a mraznička
 
Chladnička s mrazničkou sú spotrebiče, ktoré sú v domácnosti trvalo zapojené do elektrickej siete. Je preto dôležité poznať ich spotrebu energie.
 

Chladnička a mraznička sú takmer v každej domácnosti v prevádzke nepretržite. Na mrazenie a chladenie potravín preto míňame najviac elektriny spomedzi všetkých elektrospotrebičov. Výšku nákladov na elektrinu môžeme ovplyvniť najmä pri výbere novej chladničky. Väčšina z dnešných výrobkov totiž má až o 45 % nižšiu spotrebu ako chladničky vyrábané pred desiatimi rokmi. V súčasnosti je v ponuke mnoho druhov a vybrať si nie je jednoduché. Najprv je potrebné sa rozhodnúť, akú veľkosť a typ chladiaceho a mraziaceho zariadenia potrebujete. Priestor chladničky by mal byť využívaný aspoň na 70 %, preto odporúčame počítať s objemom 50 až 70 litrov na osobu.

Najrozšírenejším typom je kombinovaná chladnička s mrazničkou umiestnenou v spodnej časti. Tento typ je účelný, pretože pri častom vyberaní potravín z chladiaceho priestoru nie je potrebné sa zohýnať. Môžete si vybrať medzi zariadeniami s jedným alebo dvoma kompresormi. Riešenie s dvoma kompresormi je výhodné z hľadiska rozloženia výkonu do chladiacej a mraziacej časti. Dá sa tak účinnejšie regulovať teplota v oboch častiach, mraziacej aj chladiacej. Nevýhodou tohto riešenia je vyššia cena chladničky.

Pre väčšie domácnosti sú vhodné rozšírené modely – tzv. „americké chladničky“, ktoré sú rozdelené vertikálne na chladiacu a mraziacu časť. V domácnostiach s vyššími nárokmi na uskladňovanie je vhodnejší nákup samostatnej chladničky a mrazničky. Ide napríklad o rodiny, ktoré chovajú zvieratá, či pestujú ovocie a zeleninu. Na chalupy, chaty, do kancelárií a pre menšie domácnosti sú vhodné chladničky s malým mraziacim priestorom zabudovaným vo vnútri.

 

Tipy na úspory:

 • Umiestňujte chladničku tak, aby bola mimo dosahu zdrojov tepla. Nevhodným umiestnením chladničky sa zvyšuje jej spotreba.
 • Námraza tepelne izoluje chladiaci priestor čím sa znižuje chladiaci výkon. Námraza hrubšia ako 3 mm môže zvýšiť spotrebu elektriny až o 75 %!
 • Pre bežnú prevádzku postačuje v chladničke teplota 5 °C a v mrazničke −18 °C. Zvýšením teploty o 2 °C znížite spotrebu o 15 %.
 • Gumové tesnenie na dverách je nutné udržiavať v čistote a v prípade poškodenia je potrebné ho vymeniť. Pri poškodení tesnenia sa vplyvom vnikania tepla do chladiaceho priestoru zvyšuje spotreba elektriny. Tesnosť uzatvárania možno skontrolovať tak, že do dverí sa uzavrie list papiera, ktorý pri preťahovaní po obvode dverí musí klásť odpor.
 • Do chladničky vkladajte iba vychladené a prikryté jedlá.
 • Správne chladenie zabezpečíte tak, že medzi skladovanými potravinami necháte dostatok miesta, aby bola zabezpečená voľná cirkulácia vzduchu.
 • V zadnej časti chladničky by malo byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu. Nezakladajte preto zadnú stenu chladničky, a to najmä u zabudovateľných typov.
 • Pri nákupe chladničky vám pomôžu informácie na energetickom štítku.

Pri nákupe chladničky vám poradíme prostredníctvom nášho Nákupného poradcu.

 
 Podiel na celkovej spotrebe elektriny v domácnosti

 
Spotrebiče v pohotovostnom režime
 
Približne 10 EUR* ročne môže ušetriť domácnosť, ktorá by úplne vypínala svojich 5 spotrebičov, ktoré má v súčasnosti zapojené v pohotovostnom režime.
 

STAND-BY mód označuje stav, v ktorom sú elektrické spotrebiče trvalo zapojené v pohotovostnom režime.

Domáce spotrebiče ako napríklad televízny prijímač, DVD prehrávač, rádiobudík, mikrovlnná rúra či počítač spotrebúvajú elektrinu aj v pohotovostnom režime, teda keď nie sú vypnuté z elektrickej siete úplne, ale iba napríklad diaľkovým ovládaním. Ak by ste televízny prijímač, ktorý sledujete 4 hodiny denne, vypli po ukončení sledovania úplne, ušetrili by ste 2.14 EUR (64 SKK) za rok. Pre tento výpočet bol použitý televízor s príkonom 2 W v pohotovostnom režime.

 

* Vypočítaná úspora je orientačná a zohľadňuje cenu elektriny pri sadzbe ŠTANDARD MAXI (DD2).

Viac o spôsobe ako šetriť sa dočítate na stránke produktu:

obrázok Úsporný režím

Úsporný
režím

Späť