Bezpečne s elektrinou

 

V dnešnej domácnosti je elektrina nenahraditeľná. Nové elektrospotrebiče pribúdajú a málokto už vystačí s pôvodným počtom zásuviek. Nasledujúce rady vám pomôžu predísť nebezpečenstvu, ktoré môže vzniknúť pri nedbalom alebo nesprávnom zaobchádzaní s poistkami, zásuvkami či elektrospotrebičmi počas ich prevádzky.

 
 
Poistky

Ochranu elektrického vedenia a elektrospotrebičov pred preťažením a skratmi zabezpečujú poistky. Preto sa ich nikdy nesnažte svojpomocne opraviť, vždy ich vymeňte za nové.

 
 
Zásuvky

Inštaláciu nových zásuviek, zvlášť v priestoroch ako sú kúpeľne, zverte do rúk odborníka. Ak máte deti, zabezpečte všetky zásuvky plastickým krytom – je to najjednoduchšia ochrana pred úrazom elektrinou. Pri búrkach odporúčame vytiahnuť zástrčky zo zásuviek. Vždy najprv vypnite elektrospotrebič, až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel, ale za zástrčku. Ak používate predlžovací kábel, platí nasledujúce poradie: vypnúť elektrospotrebič, vytiahnuť predlžovací kábel zo zásuvky a až potom odpojiť kábel od spotrebiča.

 
 
Bezpečnostná zásuvka

Najlepšou ochranou pred úrazom elektrinou je bezpečnostná zásuvka. Má zabudovaný chránič, ktorý v prípade nebezpečenstva automaticky odpojí prívod elektriny k spotrebiču. Inštalácia bezpečnostných zásuviek sa odporúča najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • ak môže dôjsť ku kontaktu elektriny s vodou – v kúpeľni pri použití sušiča na vlasy, pri okysličovaní akvárií, v dekoratívnych izbových fontánach, kde sa používa elektrické čerpadlo, atď.;
 • ak vzniká riziko poškodenia elektrických káblov, napríklad pri použití elektrickej kosačky alebo píly;
 • v miestnostiach, kde môže náhodne vzniknúť nebezpečná situácia pri manipulácii s elektrinou (detské izby).
 
 
Elektrospotrebiče, ktoré sa nahrievajú, majte vždy pod dohľadom

Nielen žehlička či elektrické vykurovacie telesá sa pri prevádzke nahrievajú. Aj lampy, televízory alebo monitory vytvárajú veľa tepla, preto:

 
 • neukladajte v blízkosti týchto elektrospotrebičov žiadne predmety, ktoré sa ľahko vznietia;
 • nechávajte medzi nimi viac voľného priestoru a zabezpečte dostatočný prísun vzduchu;
 • zabráňte ich náhodnému kontaktu s vodou – neumiestňujte na ich povrchu vázy so živými kvetmi či kvetináče.
 
 
Nebezpečná kombinácia: voda a elektrina
 • Inštaláciu pevných elektrických spotrebičov v priestoroch kúpeľne, práčovne a pod. zverte odborníkovi.
 • Nepoužívajte elektrospotrebiče v kúpeľni, ak ste naboso, alebo ak máte mokré ruky.
 
 
Plne elektrifikovaná kuchyňa

Bezpečnosť v kuchyni plnej elektrospotrebičov spočíva v ich správnom umiestnení, používaní a údržbe.

 • Elektrospotrebiče umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od sporáka, čím predídete nebezpečenstvu poškodenia káblov.
 • Elektrospotrebiče používajte vždy podľa návodu – napríklad šľahač na sneh alebo šľahačku je vhodný maximálne na prípravu riedkeho cesta. Pri prekonávaní väčšieho odporu sa môže prehriať motorček a spôsobiť porušenie izolácie.
 • Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, v žiadnom prípade ho neponárajte do vody. Pre ďalšiu prevádzku je vhodný iba dokonale suchý elektrospotrebič.

Späť