DÔLEŽITÝ OZNAM

 

V januári 2022 sme otvorili nové Kontaktné miesto VSE v meste Vranov nad Topľou. Vybaviť si v ňom môžete základné požiadavky spojené s dodávkou elektriny aj zemného plynu (podrobný rozpis nižšie).

Kontaktné miesto je zamerané na poskytovanie služieb pre domácnosti. Služby pre podnikateľov a firmy zatiaľ neposkytuje. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Otváracie hodiny:
Utorok      9:00 - 17:00
Štvrtok      9:00 - 17:00

Kontaktné miesto sa nachádza na 1. poschodí AOC Vranov, pri Okresnom úrade.

Online rezervácia stretnutia nie je možná, ale termín návštevy si môžete dohodnúť vopred


Podmienky vstupu:
  • prekrytie horných dýchacích ciest Respirátorom FFP2
  • maximálny počet osôb je obmedzený, aby sme dodržali plochu aspoň 25 m2 na jedného zákazníka

Vaše požiadavky viete aj naďalej vybaviť ONLINE využitím JEDNODUCHÉHO NÁVODU pre prepis, zmenu záloh, sadzby, adresy, či ukončenie odberu.

Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny

Utorok
9:00 - 17:00
Štvrtok
9:00 - 17:00
Naši predajcovia radi poradia a poskytnú informácie o:
 • spotrebe elektriny aj zemného plynu
 • možnostiach zmeny taríf
 • platobných údajoch
 • fakturácii
 • pripojení a prepise odberného miesta
a pomôžu:
 • s výberom najvhodnejšej sadzby
 • s nastavením Vašich preddavkových platieb
 • so zmenou údajov odberného miesta
 • alebo v akýchkoľvek iných prípadoch, ktoré potrebujete riešiť.
Naši predajcovia radi poradia a poskytnú informácie o:
 • spotrebe elektriny aj zemného plynu
 • možnostiach zmeny taríf
 • platobných údajoch
 • fakturácii
 • pripojení a prepise odberného miesta
a pomôžu:
 • s výberom najvhodnejšej sadzby
 • s nastavením Vašich preddavkových platieb
 • so zmenou údajov odberného miesta
 • alebo v akýchkoľvek iných prípadoch, ktoré potrebujete riešiť.

Navštívte nás!

Zuzana Naščáková
vedúca KM Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou