zc-bardejov
Radničné námestie 9
085 01, Bardejov
vedúci ZC Bardejov

Ing. Peter Revický vedúci ZC Bardejov

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-humenne
Námestie slobody 24
066 01, Humenné
vedúca ZC Humenné

Ing. Mária Buríková vedúca ZC Humenné

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-Košice
Hollého 3
040 01, Košice
vedúca ZC Košice

Ing. Vladimír Štúň vedúci ZC Košice

Pracovný čas pokladne je
počas celej otváracej doby pobočky.

 
 

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-Michalovce
Štefánikova 2
071 01, Michalovce
vedúca ZC Michalovce

Katarína Ďurová vedúca ZC Michalovce

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42
058 01, Poprad
vedúca ZC Poprad

Mgr. Andrea Olekšáková vedúca ZC Poprad

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-Prešov
Levočská 3
080 01, Prešov
vedúca ZC Prešov

Miroslav Kolarčík vedúci ZC Prešov

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-Rožňava
Šafárikova 2
048 01, Rožňava
vedúca ZC Rožňava

Zdenka Krausová vedúca ZC Rožňava

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-Spišská
Zimná 34
052 01, Spišská Nová Ves
vedúca ZC Spišská Nová Ves

Tatiana Daráková vedúca ZC Spišská Nová Ves

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia
zc-Trebišov
M. R. Štefánika 1515
075 01, Trebišov
vedúca ZC Trebišov

Nóra Buhájová vedúca ZC Trebišov

Obedňajšia prestávka pokladne:
12.30 – 13.00 hod.

Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred ukončením otváracích hodín Zákazníckeho centra.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:00 Utorok 8:00 - 16:00 Streda 8:00 - 17:00 Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:00 Rezervácia stretnutia

Vybavíme pre vás:

 • uzatvorenie novej zmluvy o dodávke elektriny a plynu
 • ukončenie zmluvného vzťahu
 • zmenu v zmluvných údajoch
 • úpravu zálohovej platby
 • zmenu v spôsobe platby záloh a vyúčtovania
 • prešetrenie sťažnosti
 • požiadavky na vyjadrenia k novým odberom, zapojenie odberu
 • uzatvorenie dohody o splácaní dlhu
 • výmenu merania so zmenou produktu
 • výmenu merania z jednofázového na trojfázový

Poradíme vám:

 • pri výbere vhodného produktu
 • pri vyplňovaní potrebných formulárov
 • ako úsporne využívať elektrinu

Poskytneme vám informácie o:

 • cenách elektriny a plynu
 • prenájme produktov
 • podmienkach pripojenia nového odberu
 • spôsobe ukončenia odberu
 • rozpise záloh
 • fakturácii
 • termínoch odpočtov
 • časových pásmach vysokej a nízkej tarify
 • potrebných dokladoch pre vybavenie požiadavky na nový odber, na zmenu výkonu
 • potrebných dokladoch pre uzatvorenie novej Zmluvy na dodávku elektriny, pre zmenu zmluvných údajov, produktu
 • stave riešenia technickej požiadavky
 • riešení prípadnej sťažnosti
 • ostatných našich službách