Podmienky vstupu:
  • prekrytie horných dýchacích ciest Respirátorom FFP2
  • maximálny počet osôb je obmedzený, aby sme dodržali plochu aspoň 25 m2 na jedného zákazníka  

 

Rezervovať stretnutie

Miesto stretnutia:

Vyberte si, ktoré Zákaznícke centrum chcete navštíviť: