obrázok Linka VSE

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 7:00 - 20:00 hod., Sobota, 9:00 - 16:00 hod.  (okrem dní pracovného voľna). Volanie zo zahraničia: +421 55 619 3681. Naši operátori vám radi pomôžu.
Oznam: Dňa 31.3.2018 nebude linka z dôvodu sviatkov dostupná.

obrázok Rezervácia stretnutia

Naplánujte si svoju návštevu v Zákazníckom centre na konkrétny deň a hodinu cez online aplikáciu.  

obrázok 24h Poruchová linka VSD

Detailné informácie o non-stop poruchových liniek distribútora elektriny a plynu.

Linka zónovej regulácie

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok, 9.00 – 17.30 (okrem dní pracovného voľna). Asistenčná linka pre zákazníkov so zónovou reguláciou vykurovania.

obrázok 24h Poruchová linka

Na linke vám zabezpečíme komplexnú podporu pri overovaní totožnosti a postupov podomového predajcu alebo Energetického poradcu VSE.

obrázok Linka asistenčných služieb KV

Non-stop pomoc pri havarijných situáciách v domácnosti pre tých, ktorí využívajú akúkoľvek službu Karty výhod.

obrázok Zákaznícke centrá VSE

Adresa, otváracie hodiny a ďalšie informácie o Zákazníckych centrách, v ktorých môžete svoje požiadavky vybaviť osobne.

obrázok Online chat podpora

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 8.00 - 16.00 hod. (okrem dní pracovného voľna).
Vaše požiadavky vyriešte prostredníctvom online služby, ktorou komunikujete s našim pracovníkom.
 

Napíšte nám

obrázok E-mail E-mailom na info@vse.sk

Ak ste našim zákazníkom, pošlite v texte emailu aj svoje zákaznícke číslo, EIC alebo POD kód odberného miesta (údaje nájdete na faktúre).

Bankové účty spoločnosti VSE a.s.:

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 06 14 01 18
Kód banky: 8130
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SK BA
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 90 00 04 04 09
Kód banky: 7300
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SK BX
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 15 83 52 91 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX

 

Bankový účet platný len pre zákazníkov, ktorí prišli do VSE k 1.12.2017 z ČEZ Slovensko:

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 08 60 03 09
Kód banky: 8130
IBAN: SK06 8130 0000 0020 0860 0309
BIC: CITI SK BA