Linka VSE 0850 123 333

Volanie zo zahraničia: +421 55 783 5631

Naši operátori vám ochotne poradia a pomôžu vybaviť vaše požiadavky spojené s odberom elektriny. Dohovoríte sa s nami v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

 
Linka VSE je vám k dispozícii:

Pondelok – Piatok 7:00 – 18:00 hod.
(okrem dní pracovného pokoja)

 
 
Informácie o
 • sadzbách a cenách elektriny;
 • účtoch, faktúrach a upomienkach;
 • cenách služieb poskytovaných VSE;
 • postupoch a dokladoch potrebných na vybavenie požiadaviek;
 • časoch platnosti nízkeho a vysokého pásma;
 • obchodných podmienkach
 • zriadení nového odberného miesta;
 • opätovné pripojenie po odpojení, resp. demontáži elektromera.
 
 
Požiadavky týkajúce sa
 • zmien
  • adresy pre zasielanie faktúr;
  • výšky a počtu preddavkových platieb;
  • sadzieb a spôsobu platby;
  • zákazníka (predaj alebo prepis bytu);
 • odpisu faktúry, poštových poukážok a informačných materiálov;
 • úradného preskúšania elektromera;
 • ukončenia odberu;
 • dohody o splácaní;
 • sťažností.

Vaše telefonáty z pevnej linky sa spoplatňujú cenou miestneho hovoru na celom území Slovenskej republiky.

Späť