obrázok Linka VSE

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 7:00 - 18:00 hod. Volanie zo zahraničia: +421 55 783 5631. Naši operátori vám radi pomôžu.

obrázok Rezervácia stretnutia

Naplánujte si svoju návštevu v Zákazníckom centre na konkrétny deň a hodinu cez online aplikáciu.  

obrázok 24h Poruchová linka VSD

Detailné informácie o non-stop poruchových liniek distribútora elektriny a plynu.

Linka zónovej regulácie

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok, 8.00 – 18.00 (okrem dní pracovného voľna). Asistenčná linka pre zákazníkov so zónovou reguláciou vykurovania.

obrázok 24h Poruchová linka

Na linke vám zabezpečíme komplexnú podporu pri overovaní totožnosti a postupov podomového predajcu alebo Energetického poradcu VSE.

obrázok Linka asistenčných služieb KV

Non-stop pomoc pri havarijných situáciách v domácnosti pre tých, ktorí využívajú akúkoľvek službu Karty výhod.

obrázok Zákaznícke centrá VSE

Adresa, otváracie hodiny a ďalšie informácie o Zákazníckych centrách, v ktorých môžete svoje požiadavky vybaviť osobne.

obrázok Online chat podpora

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok, 8.00 - 16.00 hod. (okrem dní pracovného voľna).
Vaše požiadavky vyriešte prostredníctvom online služby, ktorou komunikujete s našim pracovníkom.
 

Obchodné zastúpenie innogy pre domácnosti na strednom a západnom Slovensku

 

BRATISLAVA
Seberíniho 1, 821 04

Poverená vedením:
Bc. Alena Nociarová
E: nociarova_alena@vseas.sk

TRENČÍN
Jesenského 12, 911 01

Vedúca:
Lenka Reisig
E: reisig_lenka@vseas.sk

NITRA
Piaristická 2, 949 01

Poverený vedením:
Mgr. Vladimír Višňovský
E: visnovsky_vladimir@vseas.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Jegorovova cesta 29 A, 974 01

Vedúca:
Jarmila Sedliaková
E: sedliakova_jarmila@vseas.sk

ŽILINA
Národná 4, 010 01

Vedúca:
Mgr. Nora Tóthová
E: tothova_nora@vseas.sk

PODPORA
PODNIKATEĽOV


Pre podporu podnikateľov, prosíme, kontaktujte našu Linku innogy
0850 123 998

Prosíme Vás, aby ste si stretnutie v kancelárii obchodného zastúpenia dohodli vopred na uvedenom kontakte.

 

Napíšte nám


Ak ste našim zákazníkom, pošlite v texte emailu aj svoje zákaznícke číslo, EIC alebo POD kód odberného miesta (údaje nájdete na faktúre).

Ochrana osobných údajov

 

Zodpovedná osoba zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na osobneudaje@vseas.sk alebo písomne na adrese spoločnosti: Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice.Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

 

Bankové účty spoločnosti VSE a.s.:

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 06 14 01 18
Kód banky: 8130
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SK BA
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 90 00 04 04 09
Kód banky: 7300
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SK BX
   
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 15 83 52 91 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX

 

Bankový účet platný len pre zákazníkov, ktorí prišli do VSE k 1.12.2017 z ČEZ Slovensko:

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 08 60 03 09
Kód banky: 8130
IBAN: SK06 8130 0000 0020 0860 0309
BIC: CITI SK BA