Ceny elektriny


 

Zvýhodnený produkt Úspora

Okrem cenníkových sadzieb ponúkame zákazníkom z radov domácností aj zvýhodnený produkt Úspora. Prináša zníženie cien za dodávku elektriny o 7 % počas 5 mesiacov. V ďalšom období garantuje nižšie ceny za dodávku elektriny v porovnaní s naším základným cenníkom. Podmienkou je, že zákazník bude odoberať elektrinu od VSE do konca platnosti produktu.

Ceny produktu Úspora (platné od 28. 2. 2017 so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2017)


 

Ďalšie cenníky a dokumenty

Ďalšie odkazy:

obrázok cenníky VSE

Archív
cenníkov VSE

obrázok Produkty a služby

Produkty
a služby

Späť