Ceny elektriny

Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.9.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.9.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.7.2018 do 31.8.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.7.2018 do 31.8.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami na území VSD na rok 2018 (platný od 1.1.2018 do 30.6.2018) Cenník elektriny pre domácnosti s koncovými cenami pre celé územie SR na rok 2018 (platný od 1.1.2018 do 30.6.2018) Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2018 (platný od 1.1.2018) Cenník elektriny E pre domácnosti (platný od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zmene tarify za prevádzkovanie systému v elektroenergetike na rok 2018, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0194/2018/E (platné od 1.9.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom (platné od 1.1.2018) Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie (platné od 1.3.2017 so spätnou účinnosťou od 1.1.2017)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v rozhodnutí č. 0007/2018/E (zo dňa 27.11.2017) a č. 0275/2018/E (zo dňa 28.8.2018) zverejnil výšku nasledujúcich taríf:
 
  • Tarifa za systémové služby = 6,8919 €/MWh
  • Tarifa za prevádzkovanie systému = 26,9880 €/MWh
 
Ceny sú uvedené bez DPH.
 

 

Zvýhodnený produkt Úspora

Ceny produktu Úspora (platné od 1.1.2018)


 

Ďalšie cenníky a dokumenty

Ďalšie odkazy:

obrázok cenníky VSE

Archív
cenníkov VSE

obrázok Produkty a služby

Produkty
a služby

Späť