Vývoj cien vybraných komodít

Aktuálne informácie, ktoré pre vás pripravila Spoločnosť JPX s.r.o.

Vývoj cien vybraných komodít

Aktuálne informácie, ktoré pre vás pripravila Spoločnosť JPX s.r.o.

V úvode roka ceny komodít klesali aj vďaka teplému počasiu. Aký vývoj očakávame v najbližšom období, to sa dočítate ďalej. Analýzu vývoja pre vás pripravila Spoločnosť JPX s.r.o.
Vývoj cien za posledný mesiac ↘
ELEKTRINA- pokles s EUA, počasím, disponibilitou v jadre a hydre, OZE
 
PLYN-  pokles s počasím a dodávkami LNG a potrubného plynu

EUA- pokles s investičnými stratégiami a očakávaním prebytku
Očakávania pre budúce obdobie ↗
POKLES - dodávky plynu a LNG, OZE, mierna zima, plné zásobníky
 
RAST - februárové ochladenie, nárast prepravných nákladov LNG z dôvodu konfliktu na Blízkom východe, nemecký import, pokles OZE

Vývoj cien elektriny

Do 22.1. ceny elektriny klesali, potom sa vyvíjali do strany a koncom januára stúpli. Slovenský Cal-25 klesol 22.1. na 84,66 €/MWh, čo je najnižšia hodnota, odkedy začal byť kótovaný burzou PXE. Priemer ISOT za rok 2024 je zatiaľ 82,35 €/MWh.
Hlavnými faktormi poklesu cien elektriny boli počasie, dobrá disponibilita jadrových a vodných zdrojov elektriny, pokles cien emisných kvót, OZE a dobrá situácia na trhu s plynom.

Vplyv počasia na dodávky elektriny z OZE

Sezónnepredpovede počasiaeurópskeho modelu ECMWF aj amerického CFSv2indikujú zhodne nadpriemerne teplé počasie až do leta. Teplá zima znamená zároveň viac vetra a zrážok, takže rastú dodávky elektriny z OZE. Hydrologická situácia je veľmi dobrá.Dostatok vody majú nádrže a vysoký je aj prietok v riečnych korytách. Francúzsko, Nemecko aj Švajčiarsko vyrábajú v prietokových riečnych elektrárňach o 10 až 20 % elektriny viac, než je dlhodobý priemer. Množstvo snehu na horách tiež vysoko prevyšuje dlhodobý priemer. Na jar teda porastie dodávka vodnej elektriny.

Stabilná situácia s dodávkami z jadra

Francúzska jadrová flotila v januári dodala v hodinovom priemere 48 GW elektriny do siete. Jadrové elektrárne v Belgicku, Čechách, na Slovensku aj v Maďarsku tiež pracujú bez výpadkov.

Ceny emisných kvót klesajú už takmer rok. Nadol ich tlačí nárast ponuky vďaka RePowerEU a hlavne nízky dopyt.Podľa prvých odhadov klesla minulý rok spotreba emisných kvót v nemeckej energetike o 18 % oproti roku 2022. Podobná situácia je aj v iných krajinách. A tento pokles bude s nárastom podielu OZE a poklesom podielu uhoľných elektrární narastať. 22.1. klesla cena EUA Dec24 na 60,86 EUR/t. Je však možné, že na úrovni 60 EUR/t načas zastaví svoj pokles. Môže sa tak stať z dôvodu ochladenia a slabšieho vetra. Špekulanti už prestali navyšovať krátke pozície. Ale na jar, keď pribudne vietor a voda, začne narastať fotovoltika a zároveň začne klesať spotreba, môže Dec24 klesnúť hlbšie pod tento support a tlačiť nadol aj elektrinu.

Situácia na trhu s plynom je tiež dobrá.

Odhad budúceho vývoja

V polovici februára by však malo prísť do západnej Európy ochladenie, ktoré by malo vydržať  až do polovice marca. Spolu s ním má poklesnúť aj výroba elektriny vo veterných parkoch. Ak sa tieto predpovede naplnia, ceny elektriny to bude tlačiť nahor.

Hoci sa na trhu s elektrinou neudiali v poslednej dobe žiadne závažné nepriaznivé udalosti,netreba zabúdať na riziká, ktorú tu stále sú a ktoré majú potenciál vytlačiť ceny elektriny nad 100 EUR/MWh. Ide hlavne o volatilitu vo výrobe elektriny z OZE, výpadky jadrových zdrojov, extrémne horúčavy a sucho v lete, revíziu systému EU ETS a neočakávané udalosti, ktoré môžu tlačiť nahor plyn a aj elektrinu.Okrem toho by podľa odhadov malo Nemecko v tomto roku doviezť trojnásobok elektriny (38 TWh) oproti minulému roku (12 TWh).Nemecký import môže tlmiť pokles cien.

Ceny slovenskej elektriny

Zdroj: www.eex.com

Vývoj cien plynu

Ceny plynu klesali v decembri rovnako, ako ceny elektriny. Nemecký THE Cal-24 klesol 19.12. až na 34,90 €/MWh. Spotový priemer CEGH-u za rok 2023 bol 41,81, THE 41,21 a TTF 40,72 €/MWh.
Ceny plynu klesali vďaka stabilným nórskym a ruským dodávkam, dodávkam LNG, dodávkam plynu uskladneného na Ukrajine a hlavne kvôli nízkej spotrebe, ktorá koncom decembra klesla dokonca hlboko pod 7-ročné minimum.

Stav plynu v zásobníkoch

K 1.1.2024 bol stav európskych zásobníkov 86,29 %, nemeckých 91,06 %, českých 89,30 % a slovenských 81,15 %.

V polovici decembra sa čerpanie takmer zastavilo. Vietor znižoval spotrebu paroplynových zdrojov, teplé počasie znižovalo spotrebu pre vykurovanie a sviatky znižovali už beztak nízku spotrebu priemyslu. Nórske a ruské potrubné dodávky neklesali. Dodávky LNG klesli len mierne. Spoločnosti, ktoré natlačili plyn do ukrajinských zásobníkov, sa ho snažili vyčerpať ako prvé z dôvodu vyššieho rizika, a tak nečerpali európske zásobníky.

Ak bude takáto situácia pretrvávať počas celej zimy, na jar môže zostať  v zásobníkoch podľa Rystadu až 70 % nevyčerpaných zásob. Ak sa bude vtedy produkovať veľa elektriny z vetra a vody, spotreba plynu v priemysle bude stále veľmi nízka, nórske dodávky klesnú vďaka slabej údržbe len málo a dodávky LNG budú stabilne vysoké, na trhu môže vzniknúť taký prebytok plynu, že jeho spotové a mesačné ceny môžu klesnúť až pod 20 €/MWh. To stiahne nadol aj Cal.
 

Riziká pre rast ceny plynu

Priemyselný dopyt môže vďaka nízkym cenám plynu začať prudko rásť.Európa stále nie je schopná pokryť bez ruského plynu takú spotrebu, akú mala pred krízou. Z dôvodu vojny medzi Izraelom a Hamasommôžu byť zablokované trasy LNG do Európy. Čínskeoživenie a noví ázijskí odberatelia môžu stiahnuť veľa LNG z trhu. Ceny môže zvýšiť nepriaznivá neočakávaná udalosť.
Chladnejší január však zvýši dopyt po plyne a dočasne tak zastaví pokles cien.

Ceny nemeckého plynu THE

Zdroj: www.eex.com

Vývoj cien emisných povoleniek, uhlia a ropy

Spotreba EUA bude klesať z dôvodu slabého dopytu priemyslu a uhoľných elektrární. Paroplynové zdroje budú tiež vyrábať menej elektriny kvôli vysokému podielu OZE.Odovzdávanie kvót, ktoré prebiehalo vždy v apríli, sa presunulo na september, takže trh bude pokojný. Špekulanti tak môžu výpredajom stlačiť cenu EUA Dec24 až pod 60 EUR/t.

Ceny EUA, uhlia a ropy a kurz EUR/USD

Zdroj: EEX, IC

Ceny emisných kvót

Zdroj: EEX, IC