Kompenzácia cien

Komu vzniká nárok na dotáciu:

O dotáciu môžu žiadať podnikatelia alebo organizácie, ak:

  1.  boli v mesiacoch január až júl 2023 odberateľmi elektriny alebo plynu,
  2.  ich cena za dodávku elektriny je vyššia ako 199 EUR/MWh a cena za dodávku plynu je vyššia ako 99 EUR/MWh (cena dodávky je uvedená vo faktúre).

Termíny podávania žiadostí:

  • Aktuálne je možné predkladať žiadosti za mesiace január až júl 2023.
  • Ešte nie je možné predkladať žiadostí za august 2023 a neskoršie mesiace.
  • Výzva sa vzťahuje na obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023.
  • Žiadosti o kompenzáciu za mesiac január môže odberateľ podávať priebežne do konca obdobia celej výzvy MH SR. Žiadosti o kompenzáciu za mesiac február budú môcť odberatelia podávať až potom, keď MH SR na svojej stránke(https://energodotacie.mhsr.sk/)oznámi, že podávanie februárových žiadostí o dotáciu je spustené.
 
  

Ako si uplatniť nárok na dotáciu:

UPOZORNENIE:

Žiadosť môže podnikateľ podať výlučne elektronicky na web stránke MHSR. Žiadosť nie je možné adresovať nám ako dodávateľovi elektriny a plynu.

Radi by sme však našim zákazníkom uľahčili prípravu žiadosti, preto sme pre každého zákazníka predspracovali údaje, ktoré je potrebné zadať do formulára na stránke MH SR:

  1.  Zoznam odberných miest (OM), kde vzniká nárok na dotáciu (v prípade, ak zákazníkovi nárok nevzniká, zoznam bude prázdny).
  2.  Výška spotreby na OM, kde vzniká nárok na dotáciu.
  3.  Cena za dodávku elektriny alebo plynu na OM, kde vzniká nárok na dotáciu.

Ihneď ako nám Ministerstvo hospodárstva poskytne údaje potrebné pre zadanie žiadosti za mesiac apríl 2023, doplníme ich pre vás na tejto stránke.