Informácie o cenách elektriny a plynu pre rok 2023

Vážení zákazníci,
cena energií na rok 2023 dnes patrí k najsledovanejším témam. Na tomto mieste pre vás uverejňujeme aktuálne informácie.

Cenníky VSE na rok 2023 pre firmy a organizácie. Nájdete ich tu.

1. Čo je príčinou zvýšenia cien pre zraniteľných odberateľov mimo domácností (regulované firmy a organizácie)?

Nárast koncovej ceny pre zraniteľných odberateľov mimo domácností súvisí s vývojom cien na veľkoobchodných trhoch. Ceny elektriny a plynu začali výrazne rásť už na konci roka 2021 ako dôsledok energetickej krízy. Situáciu na jar 2022 zhoršil vojnový konflikt na Ukrajine.

Elektrinu a plyn pre zraniteľných odberateľov nakupujeme na trhu v predstihu v súlade s cenovou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cieľom je zabezpečiť stabilnú plynulú dodávku energií. Energie pre zraniteľných odberateľov sme tak v súlade s cenovou vyhláškou ÚRSO nakupovali v čase, kedy boli trhové ceny vyššie, a to nasledovne:

1. nákup elektriny bol realizovaný v období od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022;
2. nákup plynu prebiehal v období od 1. októbra 2021 do 30. septembra 2022.

2. Ako dlho potrvá táto situácia?

V posledných týždňoch sa v médiách objavujú správy o postupnom poklese cien energií na veľkoobchodných trhoch. Môže ísť o začiatok postupnej stabilizácie cien elektriny a plynu na trhu počas roka 2023. Tieto ceny sa do regulovaných cien energií premietnu v roku 2024 v súlade s cenovou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V zmysle aktuálne platnej cenovej vyhlášky budeme pre zraniteľných odberateľov nakupovať energie na rok 2024 nasledovne:

1. elektrinu v období od 1. apríla 2023 do 31. augusta 2023
2. plyn v období od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2023.


Cenník Elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov mimo domácnosti bude platiť celý kalendárny rok 2023:
ELEKTRINA
PLYN

3. Môžem prejsť z regulovaného cenníka na neregulovaný cenník?

Podľa platnej legislatívy máte možnosť odoberať elektrinu a plyn za cenu neregulovanú štátom.
Tieto produkty sú výhodné v situácii, keď je trhová cena nižšia než cena regulovaná štátom a zároveň je stabilizovaný trh.

Naše odporúčanie: V tomto období Vám odporúčame nerobiť unáhlené rozhodnutia a počkať na informácie ku kompenzáciám. Prechod na neregulovaný cenník nemusí byť pre Vás výhodný.
Podľa platnej legislatívy by ste na neregulované ceny mohli prejsť najskôr k 1.1.2024. Následne by bol návrat do skupiny zraniteľných zákazníkov s nárokom na regulovanú cenu možný najskôr k 1.1.2025

4. Ak som nespokojný s cenou môžem zmeniť dodávateľa?

Áno, ako zraniteľný odberateľ, máte právo na zmenu dodávateľa. Podľa platnej legislatívny môžete zmeniť dodávateľa najskôr k 1.1.2024, pričom výpoveď je potrebné podať najneskôr do 31.3.2023.
Dôležitá informácia: Ceny elektriny a plynu pre zraniteľných odberateľov sú regulované štátom a sú na Slovensku na podobnej úrovni u všetkých dodávateľov.
Zákazníkom preto odporúčame počkať na upresnenie informácií o kompenzáciách zo strany štátu.

5. Ako bude fungovať kompenzácia?

Podľa medializovaných informácií pripravuje vláda SR kompenzácie zvýšených nákladov za elektrinu a plyn na nasledujúce obdobie. Kompenzácie by si firemní zákazníci mali uplatňovať voči štátu, na základe faktúr uhradených svojmu dodávateľovi elektriny a plynu.

Situáciu pre Vás monitorujeme.
Aktuálne informácie o kompenzáciách pre Vás budeme uverejňovať na našom webe www.vse.sk v časti Podnikatelia.
 Zároveň tam nájdete odpovede na najčastejšie otázky zákazníkov.

6. Aké sú možnosti znižovania nákladov?

1. Optimalizácia distribučných taríf. S nastavením optimálnej tarify Vám ochotne pomôže Váš pridelený predajca alebo poradcovia v našich Zákazníckych centrách. Skontrolujú Vám nastavenie distribučných taríf a ak to bude pre Vás výhodné, navrhnú zmeny.

2. Inštalácia fotovoltických panelov. V prípade záujmu vyplňte, prosím, jednoduchý formulár na našom webe www.vse.sk/zaujemfve.

3. Znižovanie spotreby.