Východoslovenská energetika a.s. upozorňuje na podvodné e-maily posielané v jej mene

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. zaznamenala prípady podvodných e-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich odosielateľom bola sama spoločnosť Východoslovenská energetika a.s., resp. niektorí z jej zamestnancov.

Tieto e-maily vyzývajú adresáta k úhrade odberateľskej faktúry priloženej v prílohe e-mailu, pričom takáto priložená faktúra má vizuál faktúry spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. V predmetnej faktúre je však zmenený názov spoločnosti ako aj bankové spojenie, v prospech ktorého má byť úhrada finančných prostriedkov realizovaná.

Chceme preto zákazníkov upozorniť, že jediné správne bankové údaje, v prospech ktorých majú byť odberateľské faktúry spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. uhrádzané, sú uvedené v Zmluve o združenej dodávke elektriny alebo plynu.

V súvislosti s touto situáciou si naša spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. dovoľuje vyzvať zákazníkov k ostražitosti.

 

Odberateľom odporúčame:

  • kontrolovať adresu odosielateľa e-mailu, vizuál e-mailu ako aj údaje spoločnosti a najmä bankové spojenie uvedené vo faktúre;
  • nereagovať na podozrivé emaily;
  • neuhrádzať faktúry tvoriace prílohy takýchto podvodných e-mailov
  • pred úhradou faktúry preveriť na portáli Finančnej správy, či je bankový účet uvedený vo faktúre, registrovaný pod našou spoločnosťou v „Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie“. Detail - PFS (financnasprava.sk)

V prípade, ak zákazník na tieto podvodné e-maily už zareagoval a uhradil požadovanú sumu v zmysle podvodnej faktúry tvoriacej prílohu takéhoto podvodného e-mailu, čím mu bola spôsobená škoda, odporúčame obrátiť sa v tejto veci na orgány činné v trestnom konaní. O uvedenej skutočnosti informujte emailom alebo telefonicky aj osobného biznis poradcu.

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. si touto cestou zároveň dovoľuje informovať svojich odberateľov, že v predmetnej veci sa obrátila na príslušné orgány činné v trestnom konaní.