Kontakty

Je pre nás dôležité, aby sme boli dostupní pre riešenie vašich požiadaviek. Ponúkame vám 4 spôsoby, ako sa s nami môžete skontaktovať:

Telefonicky na Linke VSE 0850 123 333. Prípadné poruchy v dodávke elektriny nám môžete nahlásiť na bezplatnom čísle 24-hodinovej Poruchovej služby 0800 123 332.
Všetky naše zákaznícke kancelárie sú vám k dispozícii v predĺžených a zjednotených otváracích hodinách
Rezervovať stretnutie v zákaznickom centre
Prostredníctvom mailu na info@vse.sk
Písomne na adrese:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Vybrané požiadavky spojené s odberom elektriny vybavíte priamo cez počítač aj prostredníctvom našej bezplatnej internetovej služby WEBCENTRUM.

Bankové spojenia

Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 20 06 14 01 18
Kód banky: 8130
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SK BA
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 90 00 04 04 09
Kód banky: 7300
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SK BX
Názov účtu: Východoslovenská energetika a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 15 83 52 91 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBA SK BX

Sťažnosti

Snahou našej spoločnosti je poskytovať vám spoľahlivú dodávku elektriny a kvalitné služby spojené s jej odberom. Pokiaľ by ste však mali negatívnu skúsenosť s našou spoločnosťou, prosíme, dajte nám o tom vedieť. Vašu sťažnosť preveríme v čo najkratšom čase a urobíme všetko preto, aby sme odstránili vzniknuté nedostatky.

Sťažnosť nám môžete odoslať priamo vyplnením nižšie uvedeného formulára alebo zaslaním tlačiva sťažnosti na našu adresu: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Naša spoločnosť ručí za bezpečnosť odoslaných údajov.

Zaevidovať stažnosť


Pätička

  • Hore