Omrvinková navigácia

Zákaznícke centrá

Vybavíme pre vás:

 • uzatvorenie novej Zmluvy o dodávke elektriny;
 • ukončenie zmluvného vzťahu;
 • zmenu v zmluvných údajoch;
 • úpravu výšky a počtu preddavkových platieb;
 • prešetrenie sťažnosti;
 • požiadavky na vyjadrenie k pripojeniu nového odberu;
 • uzatvorenie dohody o úhrade dlhu formou splátok;
 • zmenu zákazníka (prepis);
 • požiadavky na zvýšenie/zníženie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia;
 • preloženie meradla na verejne prístupné miesto;
 • opätovné pripojenie odberného miesta po odpojení;
 • opätovnú montáž meradla po demontáži;
 • zmenu sadzby;
 • formálnu a úradnú zmenu mena;
 • zmenu spôsobu platobného styku;
 • zmenu korešpondenčnej adresy;
 • zmenu platnosti zmluvy z doby určitej na neurčitú;
 • úradné preskúšanie určeného meradla;
 • výpožičku digitálneho merača spotreby elektriny.

Poskytneme vám informácie a poradíme vám:

 • pri výbere vhodnej sadzby;
 • pri vyplňovaní potrebných formulárov;
 • ako úsporne využívať elektrinu;
 • pri ukončení odberu;
 • pri stanovení rozpisu preddavkových platieb;
 • v oblasti účtov, upomienok a fakturácie elektriny;
 • v oblasti časových pásiem vysokej a nízkej tarify;
 • o potrebných dokladoch pre vybavenie požiadavky na nový odber, na zmenu maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia;
 • o našich ďalších službách.

Otváracie hodiny

Všetky naše Zákaznícke centrá sú vám k dispozícii v predĺžených a zjednotených otváracích hodinách.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.

Pokľadňa na Zákazníckych centrách sa uzatvára pol hodinu pred koncom uvedených otváracích hodín.

Obedňajšia prestávka pokladne: 12.30 – 13.00 hod.

Zoznam Zákazníckych centier

Domácnosti
Firmy a organizácie
Linka VSE
Poruchová služba
4 možnosti kontaktu
Linka VSE

24h Poruchová služba VSE

Prostredníctvom mailu na info@vse.sk

Písomne na adrese:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice


Pätička

 • Hore